Ontzorgdesk

Sterke relatie en een servicegerichte aanpak.

Ontzorgdesk ontzorgt u compleet bij verzuimbegeleiding, risico-inventarisatie, keuringen en het complete HR traject.

Persoonlijk contact is belangrijk. Concreet betekent dit dat u als werkgever weet wie uw casemanager en uw bedrijfsarts zijn. Transparant & overzichtelijk. Wanneer u als werkgever geconfronteerd wordt met een verzuimdossier dan wilt u graag geadviseerd worden door een vast contactpersoon met een duidelijke visie.

Onze diensten

Wij begeleiden werkgevers en werknemers bij de stappen die gezet moeten worden in ziektedossiers voor de Wet verbetering Poortwachter. In nauwe samenwerking met de bedrijfsarts helpen we duidelijkheid te creëren inzake de arbeids(on) geschiktheid van de werknemer en het zo snel mogelijk opzetten van het reïntegratieproces indien mogelijk.

Als werkgever loopt u grote financiële risico’s bij langdurig verzuim. We hebben korte lijnen met de verzuimadviseurs en inkomensadviseurs die u verder kunnen helpen bij het afsluiten van de juiste verzuimverzekering of het aanvragen van vergoedingen voor mogelijke interventies die nodig zijn om uw werknemer eerder of beter te laten reïntegreren.

Elke organisatie met medewerkers is wettelijk verplicht om die periodiek een Preventief Medisch Onderzoek aan te bieden. Met een PMO brengt u de gezondheidssituatie van uw medewerkers in kaart, zodat zij en u weten wat te doen om die te verbeteren. Met inzicht in de gezondheid, mentaal welzijn en werkvermogen van de medewerkers (op macroniveau) kunt u ingrijpen op de gebieden die de meeste impact op verzuim en productiviteit hebben. Dit zorgt uiteindelijk voor medewerkers die bewuster bezig zijn met hun vitaliteit, een grotere inzetbaarheid, meer productiviteit en een lager ziekteverzuim.

Elke ondernemer met personeel is, volgens de Arbowet, verplicht een goed Arbobeleid te voeren en het hebben van een Risico Inventarisatie en Evaluatie, is daar een onderdeel van. Met de (RI&E) kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

De rijbewijs- of medische keuring is bedoeld om vast te stellen of iemand lichamelijk en geestelijk voldoende gezond is om veilig en zelfstandig een voertuig te kunnen besturen.

Het resultaat van uw bedrijf wordt voor een belangrijk deel bepaald door uw werknemers. Zij bepalen uw succes. Om dat succes te behalen hebt u soms extra ondersteuning en expertise nodig. Ontzorgdesk ondersteunt u, met een objectieve blik, kennis van mensen en jaren ervaring, bij het creëren van een werkomgeving waar uw medewerkers kunnen doen waar ze goed in zijn.

Advies over uw personeelszaken van een vast contactpersoon.